Se fac plăți pentru fermieri și pentru cererile depuse în campania 2018

plata online

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Călărași informează că începând cu data de 16.10.2018, ora 00:01, a demarat Campania de plăți în avans pentru fermierii care au depus Cereri Unice de Plată în anul 2018.

Din numărul total de 6666 cereri unice de plată depuse de fermierii din județul Călărași în anul 2018, au fost autorizate la plată avansului un număr de 5484 cereri.

Diferența de 1182 de cereri unice de plată sunt cereri numai cu scheme de plăți pentru care nu se acordă avans (Ajutoare Naționale Tranzitorii în sector zootehnic) sau cereri ale fermierilor pentru care nu s-au finalizat controalele (în special controlul pe teren prin teledetecție).

Suma totală reprezentând plata avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață a fost de 196.015.665,78 lei, echivalentul a 42.039.941,38 euro, defalcate pe fonduri, după cum urmează:

* Buget național – 7.305.444,62 lei, echivalentul a 1.568.197,15 euro;
* FEADR – 36.827.132,10 lei, echivalentul a 7.905.362,80 euro;
* FEGA – 151.883.089,06 lei, echivalentul a 32.566.381,43 euro.

Menționăm că în conformitate cu prevederile Deciziei nr.6293 de punere în aplicare a Comisiei din 01.10.2018 de autorizare a României să aplice derogări, în ceea ce privește anul de cerere 2018, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, între 16 octombrie și 30 noiembrie se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Călărași a efectuat plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă cantităţilor de motorină utilizate în perioadele trim. III și IV 2017 și trim. I și II 2018), conform prevederilor H.G. nr. 1174/2014, O.M.A.D.R. nr.1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Suma totală plătită în anul 2018 a fost de 28.368.792 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 2055 cereri de sprijin financiar, defalcată după cum urmează:

Trim. III 2017 – Suma totală plătită a fost de 8.491.450 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 696 beneficiari;

Trim. IV 2017 – Suma totală plătită a fost de 4.366.552 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 309 beneficiari;

Trim. I 2018 – Suma totală plătită a fost de 3.997.884 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 368 beneficiari;

Trim. II 2018 – Suma totală plătită a fost de 11.512.906 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 682 beneficiari;

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2018 este de 1,7385 lei/litru.

Începând cu data de 03.12.2018, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul județean Călărași a demarat procesarea și autorizarea plăţii finale pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în cadrul Campaniei 2018.

Unii au citit și asta: