Se opreşte apa în Călăraşi!

furnizare apa Calarasi

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucrările la obiectivul de investiţii „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi”, informează locuitorii municipiului Călăraşi asupra întreruperii programate a furnizării apei potabile în municipiul Călăraşi, pe data de 22 iunie 2016, în intervalul orar 00:00-23:00.

Întreruperea furnizării apei, pe durata şi în perioada programată, este strict necesară pentru punerea în funcţiune a reţelelor nou executate şi pentru finalizarea lucrărilor din cadrul contractului antemenţionat.

Unii au citit și asta: