STS caută candidați pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ

Serviciul de Telecomunicații Speciale caută candidați pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ, respectiv Ministerul Apărării Naționale:
* ofițeri, studii universitare de licență: Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – București, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – București
* maiștri militari și subofițeri, studii postliceale: Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informațiilor și Apărare Cibernetică – Sibiu, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța

Persoanele care doresc să susțină examenul pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ, pe locurile repartizate Serviciului de Telecomunicații Speciale, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România;
b) să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;
c) să fie absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 22 ani;
e) să aibă medii peste 7,00, la materiile care fac obiectul examenului pe parcursul studiilor liceale;
f) să aibă minimum media 8,00 la purtare în ultimii doi ani de liceu;
g) să fie apt medical, conform baremelor medicale în vigoare;
h) să fie apt psihologic;
i) să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
j) să nu fi fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de urmărire penală sau în faza de judecată a procesului penal;
k) să accepte verificările de securitate, prevăzute de legislația în vigoare, pentru stabilirea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informații clasificate;
l) să accepte interzicerea sau restrângerea, pe perioada activității ca militar, a unor drepturi și libertăți, potrivit reglementărilor în vigoare;
m) dacă este înscrisă în partid sau organizații politice, persoana are obligația ca, odată cu înmatricularea în instituțiile militare de învățământ, să renunțe la această calitate și să demonstreze acest fapt prin documente, iar pe timpul cât este înmatriculat în instituțiile militare de învățământ și angajat STS să nu desfășoară activități în favoarea acestora;
n) dacă este asociat unic sau participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, odată cu înmatricularea în instituțiile militare de învățământ, persoana are obligația de a demonstra prin documente, faptul că a renunțat la aceste calități sau preocupări;
o) să fie dispusă ca, după încadrare, să își desfășoare activitatea în orice zonă a teritoriului național și în afara acestuia, potrivit intereselor și nevoilor instituției.

Probe preliminare cu caracter eliminatoriu:
* evaluare psihologică;
* evaluare la pregătire fizică: flexii abdominale; genuflexiuni; rezistență 600 m (fete)/800 m (băieți); viteză 50 m (fete)/100 m (băieți).

Anunțurile privind organizarea concursurilor pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ vor fi publicate în momentul disponibilității locurilor repartizate Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Pentru informații suplimentare, cei interesați pot scrie la adresa de e-mail: formare@sts.ro

Unii au citit și asta: