Şedinţă de Consiliu Local la Călăraşi

În ziua de joi, 26 iulie a.c., începând cu ora 16.00 va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi ce se va desfăşura in Sala de şedinţe a Consiliului Local, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune asupra imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 646 bis din 16 iulie 2004 la pagina 737, poziţia 141, cod LMI 2004-CL-II-M-B-14622, sub denumirea ,, CASA 1927,, în intravilanul municipiului Călăraşi, B-dul Gării nr.1, judeţul Călăraşi.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 Consiliul Local al municipiului Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Călăraşi.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului unei staţii de aşteptare pentru taxi.
6. Proiect de hotărâre privind aniversarea Zilei de 15 August 2012 ,,ZIUA MARINEI,”;
7. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a H.C.L nr. 104/13.05.2007 privind constituirea Comisiei pentru Siguranţa Circulaţiei în municipiul Călăraşi;

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu către Partidul Poporului- Dan Diaconescu, Organizaţia judeţeană Călăraşi;
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor pe anul 2012 ale S.C. ECOAQUA S.A. sucursala Călăraşi, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă şi canalizare;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de analiză a cererilor de locuinţe, pentru analizarea şi repartizarea locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996 şi H.G nr. 1275/2000;

Unii au citit și asta: