in

Șefii SPSU Călărași, întâlnire cu specialiștii ISU Călărași

Specialiștii din cadrul I.S.U. ”Barbu Știrbei” al județului Călărași au susținut joi, 28 Septembrie 2023, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași, o convocare de instruire cu Șefii Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă, care funcţionează în cadrul obiectivelor de pe raza județului Călărași.

Activitatea se desfăşoară semestrial, în baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul în curs și are drept scop creșterea nivelului de pregătire și îndrumare a șefilor SPSU pentru a acționa cu operativitate și profesionalism pe linia monitorizării și gestionării tuturor situațiilor de urgență generate de riscurile specifice domeniului de responsabilitate.

Cu această ocazie, au fost purtate discuţii cu reprezentanţii SPSU, cu privire la menţinerea standardelor actuale şi îmbunătăţirea tuturor activităţilor pe această linie, cu scopul de a creşte nivelul de performanţă a serviiciilor private pentru situaţii de urgenţă.