Seminarii online despre Dezvoltarea Urbană, în luna noiembrie

În datele de 3, 9, 13, 17, 19 și 25 noiembrie 2020, Rețeaua pentru Dezvoltare Urbană (Urban Development Network – UDN) organizează seminarii online privind cele șase elemente fundamentale necesare pentru dezvoltarea urbană durabilă.

Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune o dimensiune urbană și teritorială mai puternică, făcând fondurile structurale și de investiții europene și mai relevante pentru punerea în aplicare a strategiilor urbane integrate, în care integrarea înseamnă politică multisectorială, guvernare pe mai multe niveluri și cu implicarea mai multor părți interesate, și procese multi-teritoriale conduse de comunitate.

Acest lucru cere o mai bună înțelegere a modului în care abordarea UE a dezvoltării urbane este interpretată atunci când este pusă în practică, precum și clarificarea aspectelor metodologice care trebuie aplicate.

Seminariile web UDN oferă informații de la factorii de decizie politică și experți invitați cu privire la modul de abordare a principalelor provocări cu care se confruntă administrația publică atunci când proiectează și implementează strategii de dezvoltare urbană durabilă, susținute de politica de coeziune. Acestea se bazează pe constatările Manualului de strategii de dezvoltare urbană durabilă publicat de Centrul Comun de Cercetare în colaborare cu DG REGIO.

Urmând structura Manualului, seminariile web UDN vor fi compuse din șase sesiuni, fiecare concentrându-se pe unul dintre elementele de bază ale abordării integrate a UE pentru dezvoltarea urbană și anume: dimensiunea strategică, concentrarea teritorială, guvernanța, integrarea intersectorială, sursele de finanțare și finanțarea propriu-zisă și monitorizarea.

Cei interesați, se pot înscrie utilizând formularul disponibil la următoarea adresă web:
https://udn-handbook.tw.events/en/registration-form

Unii au citit și asta: