Sesiuni de instruire despre “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”

În perioada 10 – 13 decembrie 2018, a avut loc la Călărași un Workshop Tematic Regional și sesiuni de instruire în cadrul proiectului “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”.

Workshop-ul a început luni, 10 decembrie 2018, ora 11:00, în Sala de Conferință a Hotel Hestia.

Este un proiect cu finanțare europeană, Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și se desfășoară pe o perioadă de 14 luni.

Beneficiari direcți: reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și ai administrațiilor publice locale.

Participanți la workshop: 5 reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, 4 reprezentanți ai ONG-urilor și 2 reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate/patronate).

Scopul workshop-ului a fost acela de a evidenția punctele de vedere cu privire la Strategia de Competitivitate Economică 2014-2020, de a colecta opinii cu privire la problemele generate de forma actuală a strategiei, dar și de a identifica soluții.

Resursele umane din cadrul ONG-urilor participante, autorităților publice și partenerilor sociali au dobândit astfel informații și cunoștințe despre modalitățile de a propune și de a promova modificările dorite ce vizează formularea de alternative cu privire la Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Documentele de lucru în cadrul workshop-ului au fost reprezentate de analiza cost-eficacitate și de către raportul de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice.

În cadrul workshop-ului, cuvântul introductiv a fost prezentat de Andreea Paul, președinta INACO și manager de proiect.

A fost prezentată prima evaluare a Strategiei de Competitivitate Economică 2014-2020 la nivel regional sub formă de consultare publică, dar și strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020.

Workshop-ul a continuat cu prezentarea stadiului documentelor de lucru: analiza cost-eficacitate și raportul de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice, identificarea și dezbaterea problemelor expuse în cele 2 documente și generarea draft-urilor de propuneri de politici publice viabile și prezentarea temelor secundare (inovare socială, sprijinirea tranziției către o economie scăzută cu emisii de dioxid de carbon, nediscriminare, egalitate de șanse între femei și bărbați).

Participanții la workshopul tematic regional, reprezentanții ONG-urilor și ai partenerilor sociali (sindicate/patronate) au fost invitați să participe și la sesiunea de instruire desfășurată pe durata a 3 zile, în intervalul orar 09.00 – 18.00, cu următoarea structură și tematică:
ZIUA 1: Instruirea participanților cu privire la politici publice;
ZIUA 2: Construirea bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a Strategiilor de Dezvoltare Locală;
ZIUA 3: Egalitate de șanse – 2h/modul; dezvoltare durabilă – 2h/modul; responsabilitate socială – 2h/modul; procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice – 2h/modul

Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit și apolitic, cu sediul în București, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, ap.1, parter, în calitate de beneficiar, implementează ca lider de proiect între 03.07.2018 și 03.09.2019 proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, în valoare totală de 905.748,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 887.633,37 lei și cofinanțare prin contribuție proprie 18.114,98 lei. Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde comune alternative în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu SCAP, pe o perioadă de 14 luni.

Unii au citit și asta: