in

Situaţia din Grecia- fǎrǎ urmǎri speciale pentru România

Criza acutǎ a Greciei a afectat deja UE, contribuind la deprecierea monedei Euro. Leul şi-a menţinut aprecierea în pofida ultimelor evoluţii din Grecia. Toate bǎncile active în România- atent monitorizate de BNR, indiferent de ţara lor de origine. Schimburile comerciale româno- elene sunt reduse, comparativ cu alte ţǎri.

«În condiţiile cunoscute în prezent, sunt slabe şansele ca situaţia Greciei sǎ afecteze dramatic România în mod special, comparativ cu alte ţǎri. Criza din Grecia a influenţat deja în sens negativ întreaga Uniune Europeanǎ, atât din prisma contribuţiei sale la devalorizarea monedei Euro, cât şi din cauzǎ cǎ a arǎtat pǎrţile negative ale unei structuri economice eterogene. Dacǎ România va ieşi din crizǎ mai târziu decât alte state din regiune, acest fapt nu va putea fi imputat altora, ci va avea la bazǎ propriile greşeli ”, a arătat Victor Safta, directorul sucursalei din România a X-Trade Brokers, cea mai mare casă de brokeraj din Europa Centrală şi de Est.

Grecia se confruntǎ cu un deficit bugetar de 13% la sfârşitul anului trecut, un şomaj de peste 10%, turbulenţe sociale etc. Situaţia din Grecia afecteazǎ întreaga Europǎ, în special Zona Euro, având o contribuţie importantǎ la deprecierea monedei europene din ultima perioadǎ. Euro s-a depreciat puternic în anul curent faţǎ de majoritatea monedelor lumii, oscilând în prezent în jurul valorii de 1,37 Euro pentru 1 USD, de la 1,46 – 1,48 Euro pentru 1 USD la finele anului trecut.

În plus, criza acutǎ a economiei elene a dat naştere unor numeroase <<discuţii şi dispute>> internaţionale privind ajutorul pe care Uniunea Europeanǎ ar trebui sau nu sǎ i-l acorde.

Situaţia din Grecia a « explodat » în ultimele sǎptǎmâni, iar unii analişti strǎini se tem cǎ România ar putea fi « contaminatǎ » de aceasta, în primul rând din cauza cotei importante pe care bǎnci de origine elenǎ o deţin pe piaţa româneascǎ. «Situaţia din Grecia a <<explodat>> public în ultimele sǎptǎmâni, dar deficienţele structurale sunt mai vechi ; dacǎ ar fi fost sǎ aibǎ anumite influenţe speciale asupra României, acestea s-ar fi manifestat deja », precizeazǎ analiştii X-Trade Brokers. « Dacǎ ameninţǎrile ar fi fost reale, probabil cǎ agenţiile de clasificare financiarǎ nu ar fi ridicat recent perspectiva ratingului României. În plus, problema reducerii expunerii bǎncilor elene pe piaţa româneascǎ a putut fi luatǎ în calcul de ceva timp de Banca Naţionalǎ a României şi mǎ îndoiesc cǎ guvernatorul BNR nu are <<un plan B>>. În plus, sǎ nu uitǎm recenta emisiune de obligaţiuni în Euro, consideratǎ de investitori drept foarte atractivǎ… », a arǎtat Victor Safta.

Rezultatele economiei României din ultimele luni sunt majoritar negative, singurul semnal pozitiv important fiind creşterea producţiei industriale în luna ianuarie cu 6,8% faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului trecut. « Economia româneascǎ are o serie de probleme proprii, de la deficit bugetar la şomaj şi carenţe structurale, iar atenţia trebuie sǎ rǎmânǎ îndreptatǎ asupra acestora. Situaţia din Grecia nu afecteazǎ major nici mǎcar desfacerea producţiei româneşti, întrucât Grecia nu se aflǎ printre principalele pieţe de export ale României. Efectele crizei din Grecia se resimt la nivelul întregii Uniuni Europene, iar România va fi afectatǎ mai mult decât alte state doar dacǎ va permite acest lucru şi nu va avea pregǎtite sau nu va lua mǎsuri în consecinţǎ”, a precizat Victor Safta. «Pregǎtirea unor alternative de acoperire a unui eventual deficit provocat de o posibilǎ diminuare a operaţiunilor de împrumut ale unor bǎnci elene este una dintre aceste mǎsuri », a arǎtat Victor Safta.