Societățile care au angajați zilieri, sancționate de Inspecția Muncii

Începând cu data 19.03.2018, în cadrul Campaniei naţionale privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, campanie declanşată de către Inspecţia Muncii şi care s-a derulat până la data de 30.11.2018, ITM Călăraşi a efectuat controale în unităţile din judeţ care folosesc acest tip de personal.

Au fost controlate 55 de societăţi din sectorul agricol, numărul zilierilor identificaţi ridicându-se la 80, iar actiunile de control s-au desfăşurat până la data de 31.10.2018.

În luna noiembrie, ITM Călăraşi a verificat modul în care societăţile controlate în cadrul acestei campanii şi unde au fost constatate unele neconformităţi, au rezolvat măsurile dispuse.

Neconformităţile constatate au vizat faptul că:
– materialul folosit la instruirea muncitorilor zilieri nu prezintă riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională din activitatea desfăşurată de către aceştia;
– muncitorii zilieri nu-şi utilizau echipamentul de protecţie acordat (masca de protecţie contra prafului), permiţându-li-se accesul la locul de muncă pentru desfăşurarea activităţii de curăţenie din depozite, fără utilizarea acestuia;
– vestiarul pus la dispoziţia muncitorilor zilieri nu era utilizat, iar hainele şi încălţămintea de stradă erau depozitate în spaţiul de producţie;
– deşi în registrul de evidenţă a zilierilor aceştia au confirmat prin semnătură că au fost instruiţi din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru activitatea de măturat în curtea societăţii nu li se întocmise fişa colectivă de instruire.

Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate sancţiuni şi s-au dispus masuri de remediere, stabilindu-se termene precise. Societăţile au informat ITM Călăraşi asupra modului de rezolvare.

La verificarea în teren asupra modului în care au fost rezolvate măsurile dispuse, nu s-au mai identificat neconformităţi legate de activitatea zilierilor.

Unii au citit și asta: