Soluțiile cerute de WWF România, pentru valorificarea masei lemnoase

WWF-România atrage atenția asupra faptului că prin Proiectul de modificare al Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (HG 715/2017), sunt practic abandonate din nou principiile de valorificare a masei lemnoase, inclusiv: valorificarea superioară a masei lemnoase, sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase sau prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei, instituite prin Codul Silvic după dezbateri ce au durat patru ani.

Astfel, nu este prevăzută nici măcar o măsură pentru transpunerea principiului: “sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase”

Sunt prezentate măsuri inconsistente pentru promovarea “valorificării superioare a masei lemnoase” și “alocarea resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei”.

WWF-România cere Guvernului României dezbateri publice și adoptarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate publică.

Este necesară o implicare la nivel guvernamental pentru dezvoltarea unei strategii de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică care să transpună în mod adecvat principiile statuate în Codul Silvic.

WWF România cere adoptarea unui pachet de soluții normative:
Eliminarea TVA-ului la lemnul de foc și lemnul pentru constructii rurale vândut către populație

Criterii de sustenabilitate aplicabile pentru atribuirea lemnului în licitații (nu doar prețul imediat oferit în licitații), care să cuantifice aportul socio-economic al activității de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumat. Astfel ar apărea evidentă stimularea valorii adăugate, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, stimularea asocierii în grupuri de operatori, combaterea muncii la negru și a tăierilor ilegale sau repatrierea profiturilor prin inginerii financiare, respectiv dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale în spaţiul rural. În prezent, prin vânzarea lemnului din pădurile proprietate publică, se vinde practic o resursă naturală și nu un produs finit – iată de ce este esențial să se aplice criterii obiective care să ofere predictibilitate privind prioritizarea accesului la această resursă în funcție de beneficiile oferite „în aval” de pădure pentru societate.

Instituirea schemelor de ajutor de stat care să stimuleze valoarea adăugată produselor din lemn, respectiv valorificarea superioară a masei lemnoase în sprijinul dezvoltării durabile a comunităților locale (în principal în spaţiul rural).

foto: James Morgan WWF

Unii au citit și asta: