in

Şomajul în judeţul Călăraşi a trecut de 10%

În judeţul Călăraşi, rata şomajului la sfârşitul lunii martie a fost de 10,03 %, iar numărul total de şomeri corespunzător acestei luni a fost de 10717 persoane, din care 5221 persoane sunt şomeri indemnizaţi, iar 5496 persoane sunt şomeri neindemnizaţi. Şomajul s-a menţinut mai ridicat în rândul barbaţilor – 6866 persoane, adică 64,07 % din totalul şomerilor înregistraţi

După nivelul de pregătire profesională, marea majoritate a persoanelor inregistrate au un nivel de instruire primar, gimnazial si profesional – 8499 persoane (79,3 %), iar cu nivel de instruire liceal si post-liceal – 1898 persoane (17,7 %). Cele mai puţine sunt persoanele cu nivel de instruire universitar – 320 persoane (3 %). Categoriile de vârstă cele mai afectate de şomaj sunt reprezentate de grupele de vârstă 30 – 39 de ani (2815 persoane – 26,2 %) si respectiv, grupa de vârstă 40 – 49 ani (2845 persoane – 25,84 %).

” În luna martie, la nivelul judeţului nostru, rata somajului a crescut cu 0,13 puncte procentuale faţă de luna februarie a anului 2010, numărul şomerilor depăşind 10700. Comparativ cu media pe ţară a ratei şomajului înregistrată în luna martie-8,36%, judeţul Călăraşi se situează pe  locul 15 la nivel naţional.

A.JOFM Călăraşi urmăreşte în mod constant accesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională şi formare profesională. În cadrul activităţii de mediere, se oferă beneficiarilor informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora.” a declarat domnul Rareş Ionescu, director  coordonator al AJOFM Călăraşi.