Șomajul tehnic: Cine beneficiază? AJOFM Călărași oferă informații agenților economici

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călărași aduce la cunoştinţa tuturor agenţilor economici din judeţ că, începând cu data de 24.03.2020 agenția pune la dispoziţie un nou număr de telefon 0242/315.798 – ALOFM Călărași și 0242/515.150 – ALOFM Oltenița, precum și o adresa de e-mail calarasi@anofm.gov.ro, prin care se pot obţine informaţii privind şomajul tehnic.

Programul de asistenta este asigurat de luni pana joi, între orele 08.00-16.30, respectiv vineri, în intervalul orar 08.00 – 14.00.

Conform Ordonanței de Urgență nr.30/2020, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr.1 la Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin; (beneficiaza angajatori care sunt cuprinsi in Ordonanta militara nr.1/ 17.03.2020 si Ordonanta militara nr.2/ 21.03.2020).
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzute la alin. (1) pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru informații suplimentare referitoare la ordonanța de urgență, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 0242/315.798 – ALOFM Călărași și 0242/515.150 – ALOFM Oltenita, precum și la adresa de e-mail calarasi@anofm.gov.ro .

Unii au citit și asta: