Studenții de peste 26 de ani vor putea circula gratuit cu trenul

Studenții de peste 26 de ani vor circula din nou gratuit în curând.

Astfel, în urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Senatul României a adoptat marți, 28 martie 2018, amendamentul privind propunerea legislativă L450/2017 care vizează studenții care depășesc vârsta anterior menționată și nu aveau gratuitate la transportul feroviar intern.

Astfel, Legea nr. 450/2017 conține următoarele prevederi:
Art. 5, alin. (1) – „Prin excepție de la prevederile alin. (2) al art. 205 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență – licență, master, doctorat – în instituțiile de învățământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern”
Art. 5, alin. (2) – „Instituțiile de învățământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitmațiilor de student pentru gratuitate la transport, precum și asupra eliberăririi adeverințelor care să ateste calitatea de student”

Aceasta va trimisă Administrației Prezidențiale, pentru promulgare, după care va intra în vigoare. În acest timp, ANOSR va face toate demersurile pentru a urgenta cât de mult distribuirea legitimațiilor de transport, studenților de peste 26 de ani care sunt eligibili pentru acest drept. Totodată, ținem să transmitem mulțumiri domnului Vlad Alexandrescu, precum și tuturor senatorilor care au votat pentru ca această lege să se schimbe, după multe luni în care a constrâns o mare parte din studenți să își plătească călătoriile.

Așadar, punem spune că s-a pus stop nedreptății, iar studenții de peste 26 de ani vor putea circula în curând gratuit, cum ar fi fost normal să se întâmple mereu.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 17 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, atingând un număr de 98 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

Unii au citit și asta: