Studiu: Câți copii din România nu au acces la o tabletă sau la un computer?

Datele studiului “Impactul Covid-19 asupra copiilor din România”, realizat de Salvaţi Copiii România, arată că aproape jumătate dintre copiii din România nu au acces la o tabletă sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reală la lecţiile online.

Închiderea şcolilor şi organizarea arbitrară a unor cursuri şcolare online, acolo unde a fost posibil şi fără instrumente de evaluare a calităţii procesului de educaţie, a dus la situaţii-limită.

Una dintre acestea este deosebit de gravă: îngrădirea accesului la educaţie pentru copiii vulnerabili, fără acces la internet şi/sau la dispozitive care să le permită participarea online.

Inechităţile sociale au fost agravate, în cazul copiilor care nu au avut acces la şcoala online, iar izolarea, marginalizarea şi discriminarea au repercusiuni atât educaţionale, cât şi psiho-emoţionale pe termen lung.

În această perioadă, Organizaţia Salvaţi Copiii şi-a intensificat eforturile de sprijinire şi protecţie a copiilor vulnerabili (copii din familii cu dificultăţi socio-economice, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, copii refugiaţi sau solicitanţi de azil) şi de colaborare strânsă cu autorităţile locale (primării, inspectorate şcolare, şcoli) pentru a identifica cele mai bune soluţii.

Acţiunile s-au concentrat pe următoarele direcţii:
– suport material de urgenţă constând în alimente, produse de igienă, dezinfectante sau tichete sociale oferit copiilor şi familiilor lor – pentru 5.800 de copii;
– activităţi de pregătire şcolară estivală şi monitorizare a situaţiei copiilor din grupuri vulnerabile – pentru 4.000 de copii;
– asigurarea accesului la educaţia online prin achiziţionarea a 3.500 de tablete cu acces la internet, oferite copiilor din grupuri vulnerabile;
– formarea a peste 200 de cadre didactice pentru a fi pregătite să lucreze online cu elevii;
– intervenţii de consiliere psihologică şi socială – online/telefonic – adresate copiilor şi părinţilor /persoanelor în grija cărora au rămas copiii;
– suport autorităţilor locale din 150 de localităţi prin echipe mobile, pentru a le sprijini să ia măsuri urgente în vederea începerii şcolii în siguranţă;

Pentru mai multe informaţii, persoana de contact este: Alexandra Boeriu, coordonator comunicare şi strângere de fonduri, alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro, şi Liliana Bibac, coordonator centre educaţionale – liliana.bibac@salvaticopiii.ro.

De 30 de ani, Salvaţi Copiii România construieşte programe sociale, politici publice şi practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza şi complexitatea proiectelor la nivel naţional fac din organizaţie o instituţie socială esenţială, al cărei rol este medierea între societatea şi autoritatea publică, în beneficiul copilului.

În trei decenii de activitate, Salvaţi Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluţii concrete pentru protejarea şi sprijinirea copiilor vulnerabili şi a militat, în acelaşi timp, pentru o colaborare viabilă cu autorităţile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvaţi Copiii şi-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităţilor publice, în aşa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizaţia a reuşit să creeze reţele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilităţii sociale a companiilor şi a societăţii, în sens larg.

În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora.

În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicaţi în programele şi campaniile Organizaţiei Salvaţi Copiii.

Unii au citit și asta: