Fapt divers

Studiu “Salvaţi copiii”: câţi bani cheltuie statul pentru copiii din România?

4e0ed7c0bb7164c7849a6ec06a365785_XL

Organizația Salvați Copiii a lansat cercetarea „Bugetul public alocat copiilor”, în cadrul unei dezbateri locale intitulată ”Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului” , organizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Călărași, în încercarea de a răspunde la întrebarea: Câți bani cheltuie statul român pentru copiii din România? Întâlnirea a avut loc pe data de 3 decembrie 2015, la Călăraşi.

Alocările bugetare destinate copiilor și respectării drepturilor acestora nu pot fi detectate cu ușurință în bugetul României. Studiul Salvați Copiii are în vedere trei tipuri de cheltuieli, pe care statul le alocă pentru educație, sănătate și asistență socială.

Cercetarea privind bugetul copiilor arată că insuficiența resurselor alocate de la nivel central pentru aceste trei domenii îi face pe copiii din zonele defavorizate extrem de vulnerabili. Mai mult, formula de finanțare face ca bugetele alocate pentru aceste domenii să fie influențate de bunăvoința autorităților locale sau de capacitatea financiară a acestora, și nu de nevoile resimțite în comunitate. Toate instituțiile care se ocupă de drepturile copilului și de finanțarea învățământului depind de resursele alocate de la nivel central.

„Alocările bugetare destinate copiilor suferă fluctuații importante de la un an la altul. De multe ori, nu sunt asigurate resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților locale și centrale în aceste domenii. Analizarea bugetului copiilor poate face trecerea de la o abordare financiar-contabilă, la una centrată pe înțelegerea efectelor pe care politicile publice le au asupra copiilor. Un astfel de demers poate să ghideze autoritățile în găsirea și aplicarea celor mai eficiente măsuri care să conducă la asigurarea drepturilor copilului”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv Salvați Copiii Romania.

În contextul descentralizării, cheltuielile medii pentru educație, cu impact direct asupra beneficiarilor de învățământ preuniversitar, efectuate exclusiv din bugetul de stat, fără a cuprinde transferurile către autoritățile locale (sub forma sumelor defalcate din TVA sau a altor tipuri de subvenții) a scăzut de la 363,88 lei/beneficiar în 2008, la 139,36 lei/beneficiar în 2014.

La nivel local, datele privind execuțiile bugetare detaliate pentru fiecare categorie de beneficiari ai sistemului educațional nu sunt disponibile. Datele analizate de Salvați Copiii arată că, în anul 2008, în topul alocării banilor pentru educație se afla municipiul București, care a cheltuit 5.568 lei/an/beneficiar, în timp ce județul Constanța a avut cea mai mică sumă medie cheltuită – de 2.914 lei/an/beneficiar. Județul Călărași a cheltuit cu puțin peste valoarea minimă, adică, 3.159 lei/an/beneficiar.

În 2014, cheltuielile medii cresc (date fiind descentralizarea și efectele câștigării drepturilor salariale în instanță), iar Bucureștiul continuă să aibă cea mai mare sumă medie cheltuită pentru învățământ (5.667 lei/an/beneficiar), însă și județele Cluj și Harghita trec de pragul de 5.000 lei/an/beneficiar. Sunt însă și județe care au păstrat cheltuielile sub suma de 4.000 lei/an/beneficiar, precum Vaslui, Prahova, Mureș, Giurgiu, Constanța și Bacău. Și în acest caz, județul Călărași este cu puțin peste valoarea minimă, adică, 4.173 lei.

Aceste date conduc către următoarea concluzie: la nivel județului Călărași, calcularea costului standard per elev conform metodologiilor Ministerului Educației nu reușește să asigure un caracter echitabil pentru finanțarea învățământului.

Analiza Salvați Copiii a folosit datele bugetare din trei tipuri de documente – bugetele inițiale aprobate, bugetele finale rezultate în urma rectificărilor bugetare și execuțiile bugetare.
„Datele actuale cu privire la cheltuielile bugetare pentru educația, sănătatea și protecția socială a copiilor din România sunt detaliate insuficient și permit doar estimări destul de generale. Din cele trei domenii analizate, cel al sănătății este cel mai sărac în date cu privire la copii.” – Mihaela Manole, coordonator Salvați Copiii.

Specialiștii care au realizat cercetarea au făcut o serie de recomandări pentru o analiză mai detaliată a bugetului copiilor în România:
– Creșterea transparenței și a gradului de detaliere a bugetelor publice;
– Stabilirea unor modalități de colaborare inter-instituționale cu privire la bugetul copiilor;
– Îmbunătățirea metodologiei de analiză a bugetului copiilor, pe baza unei mai mari detalieri a bugetelor publice

De asemenea, în cadrul dezbaterii, au fost prezentate o serie de instrumente ce pot fi preluate, la nivelul autorităților locale, și utilizate în elaborarea viitorului buget local.

Cercetarea ”Analiza bugetului copiilor” a fost realizată de Salvați Copiii prin proiectul „Participare și transparență pentru o mai bună asigurare a drepturilor copilului”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four − 1 =

To Top