in

Transport şi distribuţie energie electrică: ITM Călărași a încheiat acțiunea de acțiunea de control

În perioada iulie – noiembrie 2019 s-a desfăşurat Acţiunea de control pentru verificarea modului în care angajatorii care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale.

Acţiunea a cuprins 2 etape:
– prima etapă (iulie – august 2019) a constat în informarea agenţilor economici din judeţul Călăraşi, care au activitate în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice, asupra modului de derulare a acţiunii şi tematică abordată în acţiunea de control de către inspectorii de muncă. La întâlnirea care a avut loc la sediul ITM Călăraşi au participat un număr de 17 agenţi economici.
– a doua etapa (septembrie – noiembrie 2019) a constat în verificarea, prin acţiuni de control la angajatori, a modului de implementare a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificaţi 9 agenţi economici, care desfăşoară lucrări în instalaţiile electrice aflate în exploatare, cu scoaterea de sub tensiune, lucrări în instalaţiile electrice aflate în exploatare, fără scoaterea de sub tensiune, lucrări la înălţime la liniile electrice aeriene, lucrări în cazul deranjamentelor şi avariilor din instalaţiile electrice, precum şi lucrări în staţii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc.

Au fost constatate 11 neconformităţi, pentru care s-au dispus măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare.