in

Transporturile de marfă și călători, verificate de Inspecția Muncii Călărași. Câte sancțiuni s-au aplicat

În perioada 01.03.2023-31.10.2023 la nivelul ITM Călăraşi s-a desfăşurat Campania Naţionale în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă şi călători, privind respectarea de către angajatori şi lucrători a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă.

Obiectivele campaniei au fost:
* reducerea numărului de accidentaţi, în accidente de muncă, în sectorul Transporturilor rutiere interne de mărfuri şi transport de călători în anul 2023;
* identificarea de către toţi angajatorii a riscurilor asociate operaţiunilor de încărcare /descărcare, transport călători şi stabilirea măsurilor preventive necesare;
* respectarea de către toţi angajatorii/transportatorii, a instrucţiunilor privind verificarea tehnică a autovehiculelor înainte de plecarea în cursă.

În cadrul campaniei, au fost controlate 62 de societăţi comerciale.
Au fost constatate 118 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise.
Au fost aplicate 118 sancţiuni contravenţionale, dintre care 6 amenzi în valoare de 22000 lei.

Dintre neconformităţile constatate:
– nu a fost întocmită lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie care este acordat lucrătorilor, în funcţie de riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la care sunt expuşi.
– instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto transport rutier de mărfuri şi transport de persoane, nu cuprind şi instrucţiuni proprii pentru efectuarea operaţiilor de remediere a autovehiculelor rutiere care se defectează pe traseu.
– instruirea periodică a salariaţilor este efectuată în mod necorespunzător, nu exista concordanţă între materialele înscrise în fişa de instruire şi materialele cuprinse in tematica de instruire periodică pentru conducător auto.
– unitatea nu a luat măsura verificării dotării autovehiculelor înainte de plecarea în cursă (trusă medicală şi stingător în termen, cric corespunzător tonajului maşinii, 2 triunghiuri reflectorizante, etc.).
– la verificarea prin sondaj a foilor de parcurs prezentate la control s-a constatat că în unele dintre acestea nu apare semnătura şoferului referitoare la menţiunea privind starea tehnică a autovehiculului înainte de plecarea în cursă, iar în altele semnătura coordonatorului de transport.
– fişele de post ale lucrătorilor nu conţin atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă.