Tranziția către economia circulară: ADR Sud Muntenia a organizat cea de-a patra întâlnire în proiectul SinCE-AFC

Miercuri, 16 iunie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectul SinCE-AFC, a organizat online, prin intermediul aplicației Zoom, cea de-a patra întâlnire a stakeholderilor interesați de revizuirea politicilor privind economia circulară.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice naționale și locale, ai mediului de afaceri și ai celui de cercetare de la nivelul regiunii Sud Muntenia, dintre care amintim: Consiliile Județene Giurgiu și Ialomița, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș, ICECHIM- filiala Călărași, INMA București, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman.

Participanților le-au fost prezentate informații despre stadiul proiectului SinCE-AFC, cea de-a patra întâlnire a partenerilor proiectului (eveniment organizat de Regiunea Wielkopolska din Polonia, în luna mai 2021), acțiunile viitoare în cadrul proiectului și bune practici identificate în regiunile partenere. De asemenea, au fost prezentate și discutate inițiative referitoare la primul draft al Planului de Acțiune și a fost demarată cea de-a doua fază procesului de consultare a stakeholderilor proiectului.

Proiectul SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară” este finanțat în cadrul celui de-al patrulea apel al Programului INTERREG Europe și are ca obiectiv principal îmbunătățirea politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și sporesc spiritul antreprenorial al IMM-urilor în sectorul agroalimentar prin exploatarea oportunităților de economie circulară.

Unii au citit și asta: