info

Urmează: locuințe ANL în Călărași, pe strada Independenței

În şedinţa extraordinară din 12.10.2016, Consiliul Judeţean Călăraşi a aprobat transmiterea terenului, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, cu suprafaţă totală de 2040,88 m², din Incinta nr. 1 a imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenței, nr. 5A (fostă str. Independenței, nr. 5), judeţul Călăraşi, cu nr. cadastral 26244, înscris în Cartea Funciară nr. 26244 a localităţii Călăraşi, prezentat în Anexa care face parte din prezenta hotărâre, în folosinţa gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării lucrărilor de construire de locuinţe pentru tineri specialişti din sănătate, destinate închirierii.

Astfel, Consiliul Județean Călărași va asigura, din bugetul propriu al judeţului Călăraşi, resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico–edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc. ), până la recepţia la terminarea lucrărilor.

Această decizie a fost luată ca urmare a necesității realizării proiectului de construire de locuințe destinate tinerilor ale căror venituri nu le permit accesul la o locuință în condițiile pieței, destinate închirierii, specialiști din sănătate, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (ordonator principal de credite), prin Agenția Națională pentru Locuințe (ordonator secundar de credite).

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nineteen − three =

To Top