in

Valori călărăşene | Ion Ghinoiu


carte-6Într-un domeniu mult timp necunoscut ca ştiinţă, dar de o importanţă majoră pentru identitatea unui popor- etnografia- au excelat de a lungul timpului şi unele valori originare de pe raza judeţului nostru:Ghirloteanu I.Păun , Petre şi Vasile Haneş, Mihail Vulpescu, Neagu I.Gheorghe, Mihalcu Mihail etc. În ultimul timp însă s-a remarcat printr-o cercetare sistematică în domeniu Ion Ghinoiu prof.univ,dr. secretar ştiinţific la Institutul de Etnografie şi folclor”Constatin Brăiloiu din Bucureşti.

Ion Ghinoiu s-a născut în oraşul Fundulea judeţul Călăraşi la 7 septembrie 1941. Aici îşi petrece anii copilăriei, urmând şi şcoala elementară după care în Bucureşti, studiile medii. După absolvire este admis la Facultatea de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii Bucureşti susţinându-şi lucrarea de diplomă în 1967. În 1979 obţine titlul de doctor în ştiinţe ca urmare a unei intense activităţi profesionale şi de cercetare devenind şi profesor universitar. Atras de ştiinţa care se ocupă de clasificarea popoarelor lumii,studiindu-le compoziţia, originea şi răspândirea lor, urmărind totodată evoluţia culturii materiale şi spirituale ale acestora, moravurile şi particularităţile felului lor de viaţă şi ale legăturilor lor cultural-istorice reciproce dar şi de ansamblul tradiţiilor, obiceiurilor şi creaţiilor artistice populare, Ion Ghinoiu se angajează la Institutul de Etnografie şi Folclor a a cărui secretar ştiinţific este în prezent.

Depunând o muncă asiduă de cercetare elaborează numeroase studii de specialitate, publică articole cu caracter ştiinţific dar meritul său cu totul deosebit constă în elaborarea multor lucrări, parte din ele,deja cunoscute publicului larg aşa cum ar fi: „Popasuri etnografice româneşti”;” Demografie şi etnografie „, în colaborare cu acad. Vl. Trebici căruia i s-a acordat premiul „Nicolae Iorga” al Academiei Române; „Vârstele timpului „, „Obiceiuri populare de peste an.Dicţionar „ ;”Lumea de azi , lumea de dincolo”;” Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român, 2000.”;alte zece volume colective , cărţi electronice, etc. A mai primit premii instituite de mari târguri internaţionale de carte. A publicat 2 cărţi de mare valoare ştiinţifică pentru cultura română:” Sărbători şi obiceiuri româneşti”, considerată un adevărat tezaur precum şi „Panteonul românesc „- carte definitorie ce îl situează în rândul marilor mitologii ale lumii.

Din domeniile etnologiei ce marchează amprenta studiilor sale interdisciplinare mai pot fi amintite: descifrarea calendarului popular , clasificarea şi sistematizarea culturii populare , tipologia peisajelor etnografice, fenomenul de întemeiere a adăpostului etc. De mai mult timp, urmându-i lui Romulus Vuia, Romulus Vulcănescu, Ion Vlăduţiu şi Paul Petrescu, Ion Ghinoiu,devine responsabil coordonator în elaborarea şi editarea Atlasului Etnografic Român , lucrare monumentală, unică în lume. Din cele 5 volume aflate în proiect au apărut primele două:”Habitatul-Aşezarea, Gospodăria, Locuinţa,Amenajarea interiorului, Cimitirul”şi „Ocupaţiile Cultivarea pământului, Creşterea animalelor,Sericicultura, Agricultura,Vânătoarea, Pescuitul şi Transportul”.

Al treilea volum aflat în curs de apariţie este intitulat „Tehnologia populară” şi cuprinde : “Meşteşugurile, Instalaţiile tehnice populare, Alimentaţia”, urmând ca într-un viitor nu prea îndepărtat să apară şii următoarele două:”Manifestările artistice Portul , Arta populară „ şi „ Manifestările spirituale-Obiceiuri de la naştere căsătorie şi înmormântare . Sărbătorile şi obiceiurile calendaristice. Mitologia.”

Aşa cum declara Ion Ghinoiu în interviul acordat despre Atlasul Etnografic Român în Cronica Română din 24 ianuarie 2008 rezultă că: „într-o perioadă de trei decenii, colectivul de etnografi a strâns o uriaşă arhivă de documente de istorie orală, pe lângă interviuri s-au făcut peste 150.000 de fotografii şi desene . Au fost”anchetate” şi 60 se sate cu minorităţi naţionale: bulgari, cehi, croaţi, germani, maghiari, secui, lipoveni, sârbi, slovaci, tătari, turci şi ucraineni. Pentru acestea se va pregăti un volum separat. Importanţa Atlasului Etnografic Român stă şi în faptul că Europa începe să aibă probleme identitare, în care suntem chemaţi să ne definim în comparaţie cu alte continete. Prin Atlas se pot găsi trăsături nu doar ale românilor ci şi ale tuturor europenilor prin tradiţiile care erau încă vii în România secolului trecut şi care aduc date chiar despre vechile culturi neolitice.

Tocmai aici, în bazinul Dunării există o seamă de culturi neolitice contemporane cu cea a Babilonului cu vechiul Egipt:Cucuteni, Hamangia, şamd. Europa are aici leagănul civilizaţiei.”. Tot ce a publicat Ion Ghinoiu dar în primul rând acest Atlas, rezultat al efortului unui valoros şi numeros colectiv de cercetători sunt lucrări de referinţă în cultura noastră, ele demonstrând cu argumente ştiinţifice incontestabile că locul României trebuie reconsiderat în lume. Lucrările enumerate ar trebui să constituie lectura de bază a fiecărui român care va rămâne uimit de ceea ce ar trebui să fim şi nu suntem, de ceea ce trebuie să ştim şi nu ştim, ce valori ne-a păstrat identitatea în lumea slavismului, ce datorie morală ne revine pentru salvarea românismului.

Constantin Mitulescu

Cum să-L şmecherim pe Dumnezeu…

Valori călărăşene | Aurel Nicolescu