in

Varianta Nord poate trece în administrarea Consiliului Județean Călărași

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 84/2011, sectorul de drum denumita la acea data “Centura Calarasi”, strada din intravilanul Municipiului Călăraşi, actualmente identificată în Nomenclatorul stradal al Municipiului Călăraşi sub denumirea „Varianata Nord”, a trecut din administrarea Ministerului transportului si al infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A in administrarea Consiliului Local al municipiului Calarasi.

Această retransmitere a dreptului de administrare a sectorului de drum naţional înapoi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nu a rezolvat interesul comunităţii locale şi nici al conducătorilor autovehiculelor ce tranzitează Municipiul Călăraşi dinspre Municipiul Olteniţa/Municipiul Bucureşti spre Autostrada a 2 sau Municipiul Feteşti – prin DN 3B, şi retur, precum nici al celor care parcurg ruta Drajna – Chiciu şi retur pe DN 21, pentru a evita aglomeraţia din Municipiul Călăraşi şi restricţiile impuse de lege privind greutatea maximă admisă pe osie la vehiculele de mare tonaj/gabarit, economisind astfel bani şi timp.

Acest drum este deosebit de important pentru Municipiul Călăraşi, deoarece face legătura între DN3 Călăraşi – Bucureşti, DN21 Călăraşi – Slobozia şi DN3B Călăraşi – Feteşti, şi face tranzitul între Bulgaria şi Moldova, Ucraina.

În ședința Consiliului Local din 30 august 2017 se va propune trecerea tronsonului de drum din administrarea Consiliului Local Calarasi in administrarea Consiliului Judetean Calarasi, pentru ca acesta din urmă să poată investi în reabilitarea căii de comunicaţie, deoarece bugetul local nu dispune de fondurile necesare reabilitării acestui drum.

Acest proiect de hotărâre are la bază prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 87 din 20.06.2013 privind încadrarea străzilor municipale Şoseaua de Rocadă şi Varianta Nord ca drum naţional DN21B, ale art. 858, art. 860, art. 869 şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 84/2011 privind retransmiterea unor sectoare de drum naţional, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare și Normele metodologice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999, precum şi ale art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (9), art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.