in

Voluntariat la ISU Călărași: Se reia programul “Salvator din Pasiune”. Cum poți să te înscrii

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,”Barbu Știrbei” al județului Călăraşi au fost reluate toate activitățile programului ,,Salvator din Pasiune”.

Demersul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călărași are la bază pregătirea tinerilor şi sprijinirea activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.

Activităţile de voluntariat sunt determinate de implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii şi constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii, etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar, precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive.

După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv.

Cei care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat alături de salvatorii călărăşeni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
– apt din punct de vedere medical;
– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
– să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină:
– cererea de înscriere (formularul poate fi descărcat de pe site-ul isucalarasi.ro);
– certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
– copie după actul de identitate;
– aviz psihologic cu mențiunea „Apt pentru desfasurarea activitatilor de voluntariat”;
– act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
– adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau “apt pentru munca”;
– acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare referitoare la activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă www.igsu.ro sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ” Barbu Știrbei” al judeţului Călărași, precum şi la număul de telefon 0242311818.