Workshop pentru tineri antreprenori, la Călărași

Pe 14 noiembrie 2019 are loc, la Călărași, evenimentul de Susținere și Promovare START-UP-uri în Regiunea Sud-Muntenia, organizat în cadrul Proiectului “Antreprenori SMART- Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes”, 104098/POCU/82/3/7.

Evenimentul va avea loc la Sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași, Str. Progresul, Bl. BBB, Et.5, Sala de Conferințe.

Evenimentul va fi de tip “workshop”, care să asigure cadrul de promovare, schimbul de experiență între antreprenori și crearea și dezvoltarea de parteneriate.

Scopul principal al workshop-ului este să susțină și să promoveze pe piața locală și națională firmele înființate prin proiect și produsele/serviciile acestora, prin mecanisme inovatoare și încurajarea creării de parteneriate. Acest eveniment va conține atât prezentări, cât și dezbateri pe anumite teme stabilite. Participanții vor face schimb de informații legate de domenii de interes pentru ei.

Vor fi minimum 50 de participanți (Antreprenori SMART și alți membri ai Grupului Țintă, Mentori, Antreprenori locali deținători de START-UP-uri, reprezentanți ai unor instituții.

Temele de dezbatere includ:
Direcții de dezvoltare ale antreprenoriatului în județul Călărași.
Antreprenoriat transfrontalier româno-bulgar pentru tineri.
Oportunități de afaceri româno-bulgare.
Probleme întâmpinate de antreprenorii din județul Călărași
Propuneri de soluții pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare a antreprenoriatului în județul Călărași.
Prezentarea mediului bancar pentru antreprenoriat.

Manager de proiect este Marin Cruceru.

Informații suplimentare pot fi solicitate la dresa de e-mail antreprenorismart@gmail.com sau la numărul de telefon 021.312.23.01.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Unii au citit și asta: