Zona centrală din Fundulea, modernizată cu fonduri Regio

Joi, 1 aprilie 2021, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Fundulea prin reabilitare zonă centrală situată în lungul zonei DN3 și strada Vasile Babuș, zona de alei și trotuare, accese în proprietăți, reabilitare și modernizare locuințe sociale și centru socio-cultural”.

Proiectul face parte din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a mediului urban din orașul Fundulea prin îmbunătățirea spațiului public urban, modernizarea clădirii Centrului socio-cultural, reabilitarea zonei centrale situate de-a lungul zonei DN3 și strada Vasile Babuș, a zonei de alei și trotuare, a acceselor în proprietăți și reabilitarea locuințelor sociale pentru 80 de persoane defavorizate din oraș. Prin activitățile desfășurate în proiect vor fi reabilitate sau create spații deschise în suprafață de peste 4,5 ha și vor fi renovate sau construite clădiri publice în suprafață de 4.332 mp.

Proiectul va fi implementat în 62 de luni, în perioada 1 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2023 și are un buget cu o valoare totală de 30.438.995,84 lei, din care 19,76 milioane de lei sunt bani nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste trei milioane de lei sunt de la Bugetul Național, iar 7,65 milioane de lei reprezintă contribuția beneficiarului.

Unii au citit și asta: