in

CAS Călărași – SESIUNE CONTRACTARE- MAI 2024

Casa de Asigurarari de Sanatate Calarasi, in temeiul prevederilor art.198 din HG nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, demareaza o noua sesiune de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, pentru urmatoarele categorii :

– Asistenta medicala primara
– Asistenta medicala de specialitate

Calendarul etapei de contractare, opisul, cererea-tip de intrare in relatie contractuala cu CAS Calarasi, precum si procedura privind transmiterea electronica a documentelor vor fi afisate pe site-ul institutiei, in sectiunea Contractare 2024- Sesiunea MAI 2024.
Data limita de finalizare a procesului de contractare este 31.05.2024.

Director General
Dr. Drăgan Silviu

 

 

.